VVD initiatief beloond: motie aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering  is hartstochtelijk ingesproken door vertegenwoordigers van het burgerinitiatief Filopopers uit Piershil en Nieuw-Beijerland. Zij willen graag dat er een onderzoek komt naar de effecten van de geluidsoverlast van windmolens, zowel lawaai als laagfrequent geluid. Met deze uitslagen kan hopelijk in de toekomst duidelijkheid komen over wat raadzaam is voor volksgezondheid en ook omtrent de wildgroei aan verschillende regels binnen de EU als het gaat om windmolens duidelijkheid verschaffen.

Het windpark Spui is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat dit erg dicht bij de bebouwing ligt en bovendien betreft het zeer grote molens.

Daarom hebben we het initiatief genomen om met een motie de voltallige raad bereid te vinden steun uit te spreken om de wethouder te vragen om bij het Rijk en alle andere betrokken overheden aandacht te vragen voor het initiƫren van een dergelijk onderzoek door middel van een brief.

Zo hebben we onze inwoners, die onze hulp vroegen, onze steun kunnen betuigen bij de nut en noodzaak van een dergelijk onderzoek.