Arnold de Man plaatsvervangend raadsvoorzitter

Tijdens de raadsvergadering op 16 april is onze fractievoorzitter benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. De burgemeester is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Alle vergaderingen van de gemeenteraad worden in principe voorgezeten door de burgemeester. Voor gevallen waarin de burgemeester de raad niet kan voorzitten, is er de plaatsvervangend raadsvoorzitter. Dat is een gemeenteraadslid, dat door de gemeenteraad is benoemd.

Arnold volgt Eline Rood op, die na haar breuk met de D66 fractie de functie neerlegde. In zijn rol als plaatsvervangend raadsvoorzitter zal hij de vergaderingen als neutrale voorzitter leiden.