Coalitieprogramma Zuid-Holland ondersteunt koers VVD Hoeksche Waard

VVD-lijsttrekker en gedeputeerde Floor Vermeulen, licht het provinciale coalitieprogramma als volgt toe: "We richten ons echt op de vraagstukken van de toekomst, zodat het prettig blijft om te wonen en verblijven in Zuid-Holland. Met solide financiën, veel aandacht voor bereikbaarheid en lage belastingen."

Bij de uitvoering van ons verkiezingsprogramma "DOEN" voor herindelingsverkiezing werkt jouw VVD  aan:

  • goed en betaalbaar wonen;
  • vlot naar je bestemming;
  • zuinig omgaan met belastinggeld;
  • lage belastingen.

Dit zijn tevens thema’s waarvoor de VVD zich als coalitiepartij op provinciaal niveau voor inzet. Het provinciale coalitieakkoord 2019-2023 sluit ook op het thema duurzaamheid naadloos aan op wat de jouw VVD wil bereiken, nl. een samenleving gebaseerd op duurzame energie. Maar wel betaalbaar en bereikbaar voor de inwoners.

De gemaakte afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land worden nog uitgevoerd. Voor de toekomst hanteert de provincie een aantal criteria waaraan voldaan moet worden:

  • er is lokaal draagvlak;
  • windturbines worden neergezet in lijn-opstelling langs infrastructuur en grote open wateren;
  • geen plaatsing in het Groene Hart,  de Hoeksche Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden;
  • omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten uit windturbines.

Bij de uitvoering van het lokale VVD verkiezingsprogramma "DOEN" gaan wij geen groene symboolpolitiek voeren: dus geen maatregelen waar het milieu niet mee verbetert en of met torenhoge kosten voor inwoners. De opdracht om 90 MW aan windenergie te leveren voeren we uit, maar wij zien meer in zonne-energie, aardwarmte en innovaties van andere alternatieve bronnen voor energie.

Jouw VVD werkt aan een Hoeksche Waard waar het fijn leven, wonen en werken is.
Samen met onze provinciale statenleden de handen uit de mouwen steken en "DOEN".