Politieke versplintering in de Hoeksche Waard

Maandag 23 september werd bekend dat 3 raadsleden van de coalitiepartij Lokalen Hoeksche Waard uit onvrede en gebrek aan vertrouwen uit hun fractie zijn gestapt. In het diepste geheim hebben zij een nieuwe partij opgericht en niet hun zetel beschikbaar gesteld. Nadat eerst de Seniorenpartij en daarna D66 met afsplitsing van raadsleden te maken kreeg is hiermee binnen 10 maanden het aantal fracties in de Hoeksche Waardsche raad op 12 uitgekomen. Wij vinden deze ontwikkelingen zeer schadelijk voor het draagvlak en vertrouwen in de politiek binnen de Hoeksche Waard. Persoonlijke vetes en hang naar het pluche voeren de boventoon in de gemeenteraad. En dat in een periode waarbij het van groot belang is de Hoeksche Waardsche agenda met belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, bedrijvigheid en dorpsgericht werken serieus en voortvarend op te pakken.

De raadsleden van de VVD en een aantal anderen wisten dat er iets rommelde bij de Lokalen. Opmerkelijk genoeg wist de fractievoorzitter van de Lokalen dit niet. Het vertrek van 3 van de 7 leden spreekt boekdelen. Speelt hier meer dan alleen maar persoonlijk gedoe en wat betekent dit voor de toekomst van deze twee “lokale” partijen en welke invloed heeft dit op het besturen van onze gemeente?

In de gemeenteraadsvergadering van 24 september is de afsplitsing in een debat aan de orde geweest. De betrokken partijen gaven geen inhoudelijke toelichting over de splitsing, maar slechts algemeenheden over persoonlijke verhoudingen en gebrek aan vertrouwen. Na de “plichtplegingen” van de coalitiepartijen over het wegvallen van vertrouwen bij de inwoners benadrukten CDA, SGP en CU bij herhaling hoe blij ze zijn over het niet in gevaar komen van de coalitie en het coalitieakkoord. Vanuit de oppositie is wel wat steviger ingegaan op het effect van deze afsplitsing. Hieronder kan je de bijdrage in 1e termijn van onze fractievoorzitter, Arnold de Man, downloaden. Hij benoemde juist wel het wegvallend vertrouwen van inwoners en kiezers.

Het totale debat over dit belangrijke onderwerp werd in slechts 20 minuten afgeraffeld. De coalitie beraadt zich nog wel op de ontstane situatie en zegde toe bij monde van hun woordvoerder Van der Wulp (SGP) dit nog aan de raad terug te koppelen. 

Jouw VVD is benieuwd naar deze terugkoppeling. Daaruit zal moeten blijken hoe de toekomstige samenwerking en krachtsverhoudingen binnen de raad worden beïnvloed en verbeterd. Vooralsnog tasten we daarover nog in het duister. Wij willen niet dat deze affaires leiden tot vertraging van bestuurlijke en politieke zaken die om een snelle aanpak vragen. Wij zetten ons in om het “zand in de motor” te verhelpen. Aan jouw VVD zal het niet liggen!