'Goede bereikbaarheid maakt eiland veiliger'

Het was een helder advies aan de gemeentelijke VVD, die gisteren enkele landelijke en provinciale partijgenoten op bezoek had. ,,Er moet inderdaad wat gebeuren, maar de A4 staat niet hoog op de planning bij het kabinet. Jullie vliegen de discussie over mobiliteit aan met bereikbaarheid, maar daarmee kom je niet ver. Het gaat om de veiligheid van je inwoners, dat is een uniek punt voor dit gebied'', adviseerde Tweede Kamerlid Mark Harbers.

Want hoe snel kunnen Hoeksche Waarders het eiland verlaten in geval van nood? Die zorg speelt ook in Spijkenisse, wist Harbers. ,,Betrek daarom partijgenoten aan de andere kant van het water, maar ook de Rotterdamse VVD en het Havenbedrijf bij jullie pleidooi voor de aanleg van de A4-zuid'', gaf hij aan.

Kennismaking

Restaurant Binnenmaas was gisteren de plek voor de kennismaking van de lokale VVD-fractie met landelijke en provinciale partijgenoten. Daarbij werd gesproken over mobiliteit, duurzaamheid, zorg en wonen in de Hoeksche Waard.

VVD-fractievoorzitter Arnold de Man kenschetste de Hoeksche Waard als een gebied waar het plezierig en veilig wonen is, maar waar de 87.000 inwoners op een oppervlakte van 325 vierkante kilometer wel op de auto zijn aangewezen.

En juist die bereikbaarheid is een knelpunt: de A29 loopt snel vast, er zijn maar vier verbindingen om het eiland te verlaten, het openbaar vervoer is niet dekkend, er is veel doorgaand vrachtverkeer en de wegenstructuur schiet tekort, zette De Man uiteen. ,,Een sense of urgency is er wel bij de gemeente, maar het mag wat meer peper krijgen'', gaf de fractievoorzitter aan.

 
Een sense of urgency is er wel bij de gemeente, maar het mag meer peper krijgen
-Arnold de Man 

Oplossingen

Een betere wegenstructuur, aanleg van de A4-zuid, een goede P&R-plek en eventueel een lightrail-verbinding met Rotterdam-Zuid, noemde De Man als mogelijke oplossingen om de druk weg te nemen.

Volgens VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen kan een uitbreiding met R-net-lijnen voor hoogwaardig openbaar vervoer de doorstroming verbeteren, maar er is meer nodig. ,,De verbindingen zijn niet zo slecht, maar de A29 staat vol'', wist VVD-raadslid Leon Niemantsverdriet. Als de lokale VVD inzet op meer veiligheid hoeft dat niet alleen om grote calamiteiten te gaan, adviseerde statenlid Mirjam Nelisse. ,,Er gebeuren geregeld ongelukken op de doorgaande wegen in de Hoeksche Waard. Ook die veiligheid moet je in de gaten houden.’’

De verbindin­gen zijn niet slecht, maar de A29 staat vol
-Leon Niemantsverdriet 

De actuele stikstofdiscussie kwam ter sprake bij het onderwerp duurzaamheid. Raadslid Odila Sibrijns liet weten raadsvragen voor te bereiden over de gevolgen voor de Hoeksche Waard. Volgens VVD-bestuurslid Arie Verhorst zijn de Natura 2000-gebieden niet stikstofgevoelig, maar is er geen ruimte voor uitbreiding. Harbers tipte zijn partijgenoten gebruik te maken van de 'vliegende brigade' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die in korte tijd alle gegevens in kaart kan brengen.

Windmolens

Raadslid Marijke Boorsma herinnerde VVD-kamerleden aan een brief met een oproep voor een nationaal onderzoek naar de effecten van het laagfrequente geluid van windmolens op omwonenden. Een duidelijk antwoord daarop bleef gisteren uit