VVD wil minder openingen Haringvlietbrug voor minder files

De VVD Hoeksche Waard vindt mobiliteit en goede bereikbaarheid belangrijk en wil de filevorming op de A29 verminderen. Het beperken van het aantal openingen van de Haringvlietbrug op werkdagen kan daar aan bijdragen. In het vaarseizoen kan de brug van 09.30 uur tot 20.00 uur namelijk tot wel 9 keer open gaan. Door de toegenomen verkeersdrukte op de A29 leidt dit de hele dag tot filevorming en vertraging en dan met name rond de spitstijden. Honderden auto’s staan in de file voor het laten passeren van zeilboten met een te hoge mast. Om de files aan te pakken heeft de VVD daarom een motie ingediend die mede ondersteund werd door D'66 en HWSP, waarin het College wordt gevraagd om bij Rijkswaterstaat aan te dringen op minder brugopeningen. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van 17 december jl.

© Rijkswaterstaat

Het verkeer op A-29 is sinds het doortrekken van de A4 van Dinteloord tot aan Bergen op Zoom gedurende de gehele werkdag aanmerkelijk drukker geworden. In de periode van 1 april tot en met  31 oktober 2019 werd de Haringvlietbrug gedurende de werkdagen vanaf 09.30 uur  tot 20.00 uur tot wel  9 keer geopend, waarbij een aantal openingstijden dichtbij de spitstijden lag (09.30 uur,  15.45 uur en 18.30 uur). De toegenomen drukte leidt sowieso al tot problemen in de verkeersdoorstroming en de brugopeningen versterken dit effect. Ongemak, economische schade en extra uitstoot van uitlaatgassen zijn de directe gevolgen.

“Wij vinden de extra vervuiling en de vertraging en economische schade voor vele automobilisten en professionele chauffeurs niet in verhouding staan tot het recreatieve genot van een beperkt aantal zeilers, die met hun boot niet onder een gesloten Haringvliet brug met een doorvaarhoogte van ca. 14m door kunnen. Bovendien is het bij bruggen in drukke verbindingswegen landelijk gebruikelijk, dat het aantal brugopeningen op werkdagen beperkter is dan 9 en dat er meer rekening wordt gehouden met de spitstijden. De ervaring leert dat de zeilers hier prima op kunnen anticiperen. Het is daarnaast niet ondenkbaar, dat de hulpdiensten hinder hebben van de brugopeningen en de gerelateerde filevorming. Door het beperken van het aantal  brugopeningen hopen wij de verkeersdoorstroom en daarmee ook de veiligheid te verbeteren.”, aldus VVD-fractievoorzitter Arnold de Man. De Man vervolgt: “Wij hopen op een brede steun in de gemeenteraad en dat het College de motie overneemt en zoals gevraagd ook in overleg treedt met andere Colleges in de regio om samen het verzoek bij Rijkswaterstaat in te dienen”.