VVD blij met extra woningen voor woningbouw

In het verkiezingsprogramma heeft de VVD Hoeksche Waard het belang van woningbouw voor een vitale Hoeksche Waard benadrukt. We zijn dan ook blij dat onze VVD collega's in de Provinciale Staten hebben bijgedragen aan extra woningen voor de Hoeksche Waard. Snel bouwen is nu het devies.

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard merkt  dat de vergrijzing toeneemt en dat de vitaliteit van de 14 kernen onder druk komt te staan. Inwoners, voorzieningen, ondernemers en verenigingen ervaren al de achteruitgang. 

Daarom is in elke kern behoefte aan extra woningen zodat ook voor jongeren, starters en jonge gezinnen (ook van buitenaf) kansen worden gecreĆ«erd. De Hoeksche Waard heeft de ruimte en is een aantrekkelijke woonomgeving. Niet alleen in Oud-Beijerland maar juist ook in andere kernen, waaronder Strijen waar al een aantal jaren niet is gebouwd, zitten we dringend verlegen om woningbouw. 

In deze video geeft fractievoorzitter Arnold de Man zijn visie op de noodzaak voor woningbouw in de Hoeksche Waard in alle kernen. Hij staat hierbij samen met VVD Statenlid Karima Bouchtaoui in het Land van Essche 3 waarvoor al meer dan 10 jaar plannen worden gemaakt.

Dit gebied is bij uitstek geschikt om snel voor alle doelgroepen een mooie en passende woning te realiseren. Goedkoop (ook onder de 2 ton) en uitermate geschikt om doorstroming te stimuleren. Met de steun vanuit de provincie ziet de VVD Hoeksche Waard de mogelijkheid om hier een goede impuls aan te geven.

Er kunnen ongeveer 140 woningen binnen korte termijn worden gebouwd. De grotere locaties komen pas daarna, omdat met name eerst de infrastructuur en OV moeten worden aangepast. De eerste woningen in Stougjesdijk Oost zullen bijvoorbeeld pas over 5 jaar gebouwd worden.

Daarom nu bouwen, bouwen, bouwen in de gehele Hoeksche Waard.