Duidelijkheid over coronatestlocatie laat op zich wachten

Jouw VVD heeft op 23 juli vragen gesteld aan het College of een coronatestlocatie in de Hoeksche Waard kan komen. De gemeente Hoeksche Waard heeft op 6 augustus laten weten dit samen met de GGD te onderzoeken. Maar pas over enkele weken wanneer de betrokken GGD-medewerker terug is van vakantie. Tot die tijd blijft de Hoeksche Waard onzeker over een testlocatie op het eiland. Dit antwoord is voor ons onthutsend en onacceptabel.

De GGD beheert de “coronateststraten”. Inwoners uit de Hoeksche Waard moeten nu naar Dordrecht en Rotterdam (en vanwege lange wachttijden ook in Schiedam). Ouderen en mensen zonder eigen vervoer maken zich zorgen over de moeizame bereikbaarheid van deze locaties. Openbaar vervoer wordt ontraden en fietsen is geen optie. Bij gemis aan eigen vervoer is men aangewezen op familie en of kennissen. Juist vanwege besmettingsrisico’s is het moeilijk hiervan gebruik te maken. Een testlocatie in de Hoeksche Waard of testen bij mensen thuis zou een goed alternatief zijn.

De VVD betreurt het dat deze reactie pas na 2 weken komt. Juist nu het virus weer om zich heen grijpt, geeft de gemeente Hoeksche Waard een volstrekt verkeerd signaal af. VVD fractievoorzitter Arnold de Man snapt de reactie van de gemeente niet. “Kennelijk nemen de gemeente en de GGD deze kwestie niet serieus. Je kunt als gemeente na 2 weken niet reageren met de uitleg dat we maar even geduld moeten hebben omdat men met vakantie is. Zeker nu het aantal besmettingen weer fors toeneemt en de zorgen van inwoners hierover toenemen. Voor je het weet zijn we vier of vijf weken verder. Alsof Corona ook met vakantie is.”

De VVD verwacht meer daadkracht van de wethouder. De Man: “Goeree Overflakkee heeft wel een testlocatie. De Hoeksche Waard met meer inwoners en grote onderlinge afstanden is op Rotterdam en Dordrecht aangewezen. Als een volwaardige testlocatie een probleem is, mag je toch op zijn minst verwachten dat testen aan huis mogelijk is. De gemeente zwijgt hierover in alle talen”. Hij begrijpt niet waarom zo’n simpele vraag en oplossing niet sneller kan worden beantwoord.

Inmiddels heeft wethouder Blaak telefonisch contact gehad met De Man. De wethouder heeft toegezegd de kwestie direct na terugkomst van haar vakantie (maandag 10 augustus) op te pakken. De VVD is benieuwd naar de snelle uitkomst van deze interventie, maar nog niet gerust op een goede afloop en blijft het college kritisch volgen.